فیلم های روی پرده پردیس اطلس

فیلم های روی پرده هویزه

فیلم های روی پرده سیمرغ

فیلم های روی پرده پیروزی

فیلم های روی پرده آفریقا

فیلم های روی پرده قدس

مشهد سینما
 • اصغر فرهادي، فيلمساز ملي يا جهاني؟

  ۱۳۹۲/۰۳/۱۰
  تعداد نظر :(#)

  اصغر فرهادي، فيلمساز ملي يا جهاني؟


  يادداشتي پيرامون حرف و حديث هاي اين روزها درباره ي فرهادي

 • محمدعلي محمدپور- اين روزها باز صحبت هاي داغي مي شنويم از مخالفان و موافقاني كه درباره ي مرد پر سر و صداي اين سالهاي سينماي كشور حرف مي زنند. صحبت درباره ي اصغر فرهادي كارگردان شناخته شده ايراني است. اصغر فرهادي كه اين روزها طرفداران زيادي در بين جوانان كشور دارد و البته مخالفاني سرسختي هم.
  اما براستي وقايعي كه در جريان برنده شدن برنيس بژو و در مراسم رخ داده را از چه ديدي بايد نگريست كه منصفانه و قابل پذيرش باشد. اما بايد عرض كنم كه اين كه قرار است جوانان امروز اين كشور به چه چيزهايي افتخار كنند هم مسئله است. اينكه جوانان ما قرار است به چه كسي افتخار كنند هم مسئله است. اين مسئله است كه آيا فرهادي در جايگاه فرزندي از فرزندان ايران است و برخاسته از جريان سينماي اين كشور يا به قول برخي دوستان ايشان ديگر اكنون جهاني هستند. آيا با اين برچسب جهاني كه به اصغر فرهادي مي زنند باز هم لزومي دارد فرهادي به سينماي اين كشور مربوط باشد و متصل يا خير. و اين مسئله است كه سينماگر از چه راهي يك سينماگر جهاني مي شود و خود مسير جهاني شدن يك كارگردان كاملا مهم است. بگذريم از اينكه نگارنده ي اين سطور راه جهاني شدن را در به هر قيمتي حضور يافتن در جشنواره هاي رنگارنگ نمي داند. يا مثلا در خارج از كشور ساختن و فارغ از دغدغه ي ملي ساختن كه مطلقا فراملي شدن و جهاني شدن را به ارمغان نخواهد آورد. و اتفاقا بايد گفت كه درست يا نادرست بودن عمل فرهادي هم از همين ديدگاه قابل قضاوت است.
  قضاوت در مورد اينكه آيا فرهادي به عنوان نماينده ي سينماي ايران و نتيجتا فرهنگ ايراني در چنين رويدادهايي حضور دارد يا خير و اين كاملا موضوعي فراشخصي و ملي است. و اين مسئله است كه بالاخره يا فرهادي از سينماي ايران جدا شده و عنصري معلق در جشنواره هاي غربي است يا يك سينماگر ايراني. در مورد اولي كه تقريبا حرفي نيست و وضعيتش مشخص است. اما اگر گزينه ي دوم صدق مي كند و سخن جوانان دوستدار فرهادي هم هست اين است كه او نماينده ي سينماي ايران باشد و مايه افتخار ايراني كه اينجا درست مدخل بحث راجع به رفتارهاي او خواهد بود. حالا اگر همچنان سينماگر سينماي ايران است بايد بداند كه نماينده ي فرهنگي كشور است و اين باعث به وجود آمدن مسئوليت كنترل اعمال و رفتارهاي رسمي است. قطعا ملت ايران، صاحب فرهنگ مخصوص به خود هستند و دوستدار آن و قطعا هم در هر جاي دنيا هم كه باشند حامل و در بردارنده ي آنند. و حال اگر مي خواهيم به حضور خود در يك رويداد فرهنگي افتخار كنيم قطعا بايد توام با سربلندي و باليدن به فرهنگ و لزوما حفظ آن باشد نه حل شدن در فرهنگ غربي و مخلوط شدن در رفتارهاي بيگانه. اگر فرهادي قرار است برگردد و براي سينماي اين كشور بسازد بايد احترام به فرهنگ ايراني داشته باشد. بايد واقعا يك ايراني باشد.
  به اميد اعتلاي سينماي ايران.
 • Share this article on the social networks

 • Your Name:

  Your Message:

کانال تلگرام مشهد سینما کانال اینستاگرام مشهد سینما
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی تجهیزات هتلی عطر روحانی تبلیغات

Copyright @ 2012 Mashhad-Cinema.All Rights Reserved /
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طراحی وبسایت مهام